جعل هویت کارکنان متداول ترین روش حملات سایبری

1

بر اساس تحقیقات FireEye با توجه به اینکه شرکت های کوچک اهمیت چندانی به کشف رخنه های امنیتی نمیدهند، همین امر باعث میشود تا هکرها با استفاده از جعل هویت کارکنان همان شرکت و مهندسی اجتماعی به هدف های خود برسند. این روش متداول ترین راه در حملات سایبری میباشد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه