جایزه ۲ میلیون دلاری دارپا برای ساخت یک سیستم خودکار هک

 انسان در پیدا کردن و رفع اشکالات امنیتی بسیار کند عمل می کند و به همین دلیل است که آسیب پذیری های مانند  Heartbleed, POODLE و GHOST برای چندین دهه غیر قابل تشخیص باقی مانده اند. همچنین نیمی از آسیب پذیری های اینترنت مرتبط با نقض های امنیتی پچ های سیستم است. در حال حاضر برای حل این مشکل، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا(DARPA)،  یک ایده ارائه داده است: برای ساختن یک سیستم هوش مصنوعی هوشمند که به طور خودکار آسیب های امنیتی و حتی نقص های امنیتی پچ ها در یک سیستم را شناسایی میکند. تیمی برنده خواهد شد و جایزه ۲ میلیون دلاری دارپا را دریافت خواهد کرد که بتواند سیستمی بسازد که نه تنها آسیب پذیری ها را تشخیص دهد بلکه بتواند نقض های امنیتی پچ های سیستم را رفع کرده و بدون کرش کردن آنها را گسترش دهد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه