جاسوسی دولت از موبایل های مردم

1

شرکت کسپراسکی ابزاری را کشف کرده که بیش از ۶۰ دولت در سراسر جهان از آن استفاده میکنند این ابزار  اجازه میدهد که دولتها به اطلاعات ایمیل ها، تاریخ تماس ها، دفترچه تلفن، تصاویر گرفته شده، شنود تماس های تلفنی و موقعیت افراد را مطلع شوند و همچنین میتوانند به صورت مخفیانه از میکروفن و دوربین گوشی نیز استفاده کنند.

سازمان های اطلاعاتی در سراسر جهان با استفاده از ابزارهای هک و جاسوسی بر روی کامپیوتر و تلفن همراه از سوژه های خود اطلاعات استخراج میکنند.که این ابزارها برای اولین بار روی مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر صورت گرفته است.

 

 

به اشتراک بگذارید: