تغییر مسیر قطار با هک سیستم هوشمند قطارهای لندن

hacking-train-cyber-attack.

پروفسور دیوید استاپلس(استاد دانشگاه لندن) هشدار داد که پروژه جدید بروزرسانی سیگنالهای سراسری راه آهن انگلستان راه هکرها را برای نفوذ به این سیستم های هموارتر میکند. هرچند اشتباهات انسانی و راهورهای قطار بیشترین عامل تصادف قطارها در طول تاریخ بوده ولی نرم افزارهای مخرب بصورت هوشمندانه میتوانند راه قطار را تغییر داده و باعث فجایع غیر قابل جبران شود. تروجان میتواند از طریق سیستم هوا و پورت USB وارد سیستم کنترل قطار شوند.

Source :

رجیستر

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه