تغییرات امنیتی بر روی کارتهای بانکی

222

تا پایان سال ۲۰۱۵ ، هفتاد درصد کارتهای اعتباری و ۴۱ درصد کارتهای بانکی آمریکا به تراشه های امنیتی با نام EMV مجهز می شود. به گزارش فوربس در سال گذشته نیمی از صادرکنندگان کارتها از تراشه و  امضا الکترونیکی استفاده کرده اند ، ۲۵ درصد از تراشه و Pin و ۲۵ درصد هم بدون هیچ مورد امنیتی صادر شده است.

به اشتراک بگذارید: