اولین آگهی علنی استخدام هکرها توسط GCHQ

gchq-aerial

آژانس نظارت دولت بریتانیا(GCHQ) برای اولین بار بصورت علنی آگهی استخدام هکرها در زمینه های امنیت سایبری و متخصصان عملیات های سایبری را در روزنامه های این کشور منتشر کرده است. GCHQ اعلام کرده که متخصصان سایبری برای دسترسی به کامپیوترهای گروه های تروریستی و یا انجام عملیات برای یافتن سرنخ حیاتی در مورد محل و هویت آنها نیاز به توسعه نرم افزارهایی دارد و میخواهد با جذب هکرها به آنها دست پیدا کند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه