اعتراض کاربران به جاسوسی

Privacy_international_logo_(2012)

 

 

سایت انگلیسی https://privacyinternational.org به کاربرانی که حدس میزنند اطلاعات مختلفشان توسط GCHQ به سرقت رفته این امکان را میدهد تا به نوعی با درج شکایت خود به دیگران هشدارهای امنیتی و نکات خاص را گوشزد کنند. کاربران در این سایت نرم افزارها و وب سایت هایی که معتقدند اطلاعات مردم را به سرقت میبرند معرفی میکنند.

Source :

techopedia

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه