اطلاعات ۴.۵ میلیون آمریکایی در دست هکرهای چینی

Network-Security

هکرهای چینی توانستند با نفوذ به بخش سلامت آمریکا( Community Health Systems CHS)، اطلاعات مربوط به ۴.۵ میلیون نفر را بدست آورند. هدف از این نفوذ، دست پیدا کردن به اطلاعات پزشکی نبوده بلکه هدف اصلی پیدا کردن شماره کارت بانکی کاربران بوده است.  در این میان اطلاعات مربوط به آدرس، نام، تلفن و پست الکترونیک افراد هم دیده میشود

 

Source :

اینفورمیشن ویک

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه