استفاده پلیس هندوستان از پهپاد

 

octocopter

پلیس هندوستان قصد دارد پهپادها را به گاز فلفل مجهز کند تا از آنها برای درگیری ها در اغتشاشات و شورشها استفاده نماید. اینگونه هزینه های مربوط به نیروهای ضد شورش نیز کاهش پیدا میکند و از تلفات زیاد در بین مردم و نیروهای پلیس کاسته میشود.

 

Source :

popsci

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه