آمریکا حملات سایبری را به ایران آموزش داده است!

NSA_Verizon_Phone_R_794459a

اسنادی که به تازگی توسط اسنودن منتشر شده است این احتمال را تقویت می کند که ایران حملات سایبری را از آمریکا آموخته است.

طبق معمول ادوارد اسنودن اسنادی را منتشر کرده است که حاوی مطالبی جدید می باشد. او در یکی از این اسناد اشاره کرده است که ایران به دلیل اینکه بسیار زیاد مورد تهاجم سایبری از طرف آمریکا قرار گرفته است، احتمالا از این حملات، نحوه حملات سایبری را آموخته و در نتیجه بر ضد خود آمریکا استفاده کرده است.

این اسناد قبل از جلسه NSA و هم پیمان انگلیسی اش GCHQ که درباره حملات سایبری ایران به شرکتهای مالی ایالات متحده صورت گرفت، منتشر شده است.

Source :

ITportal

به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه