آغاز فعالیت موشک های سایبری

 

 

S35XPWsOmbil.878x0.Z-Z96KYq

کنگره آمریکا در حال اعمال فشار بر روی نیروی هوایی آمریکاست تا پروژه موشکهای سایبری CHAMP (موشکی که به محض پرتاب شدن عملکرد تمامی دستگاه های کامپیوتری را مختل میکند) که در سال ۲۰۱۲ متوقف شد را تا سال ۲۰۱۶ در اولویت پروژه های خود قرار دهند. احتمال می رود به دلیل گسترش جنگ های الکترونیک کنگره آمریکا چنین دستوری را داده است.

Source :

popsci

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه