۱۵ شغل پردرآمد حوزه IT

 

01_BEst-openingslide-dreamstime_full

 

۱۵ شغل پردرآمد حوزه IT عبارتند از:

۱-مدیر ارشد فن آوری اطلاعات درآمد سالیانه ۱۶۹,۸۱۲ دلار

۲- مدیر ارشد امنیتی  ۱۶۵,۶۰۱  دلار

۳- مدیر ارشد تکنولوژی  ۱۳۷,۶۲۳  دلار

۴- معمار تکنولوژی های اینترنت  ۱۴۴,۹۹۰  دلار

۵- معمار پروژه  ۱۳۱,۵۸۹  دلار

۶- مدیر انبار داده ها  ۱۲۷,۰۰۴  دلار

۷- طراح پایگاه داده  ۱۲۴,۶۵۰  دلار

۸-طراح سیستم  ۱۲۱,۳۱۷  دلار

۹- مدیریت توسعه نرم افزار  ۱۲۰,۹۳۸  دلار

۱۰- طراح شبکه  ۱۱۹,۰۸۴  دلار

۱۱- متخصص موبایل و تکنولوژیست  ۱۱۴.۸۵۲  دلار

۱۲- مدیر بانک اطلاعاتی  ۱۰۶.۲۸  دلار

۱۳- مدیر پروژه  ۱۰۹.۱۲۱  دلار

۱۴- مهندس نرم افزار  ۱۰۸.۵۲۲  دلار

۱۵- برنامه نویس سیستم ها  ۱۰۵.۲۳۹ دلار

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه