کار با موبایل و عدم توجه به کودکان

 

طبق تحقیق موسسه PAS از بین ۲۰۰هزار والدین آمریکایی، والدینی که هنگام بازی کودک در پارک با موبایل خود کار میکنند به دلیل توجه نکردن به کودکانشان، ۳۰ درصد احتمال آسیب دیدن آن ها را افزایش میدهند.  از نظر محققان کودکان وقتی میبینند والدینشان مشغول کار با مویابل هستند رفتارهای و بازی های خطرناک تری انجام میدهند. ۳۷ درصد از والدین دیگر که با موبایل کار نمی کردند به دلیل خوردن و یا آشامیدن از کودک خود غافل شدند.

Source :

forbes

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه