نقش حیاتی داده های بزرگ در ساخت شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند شهری است که در آن از تجهیزات دیجیتالی و فناوری اطلاعات استفاده میکند و تکنولوژی اطلاعات برای بالا بردن کارایی و کیفیت خدمات شهری ، کاهش هزینه ها و مصرف منابع و همچنین مشغولیت موثر و فعال شهروندان؛ استفاده میشود. انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ ۶۶ درصد از مردم جهان در مناطق شهری ساکن شوند که این رقم در حال حاضر ۵۰% است لذا لازمه این اتفاق تاسیس شهرهای هوشمند به وسیله و کمک داده های عظیم است .

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه