ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس

 

male student on mobile phone

نتایج تحقیقات مدرسه اقتصاد لندن بیان میکند نوجوانان در مدارسی که استفاده از موبایل در آنها ممنوع است حدود ۱۴درصد موفقتر از دانش آموزان دیگر مدارس در نتایج امتحانات هستند. در تحقیقی که در یکی از دبیرستان های انگلیس انجام شده ممنوعیت استفاده از موبایل حدود ۶.۴۱ درصد باعث موفقیت نوجوانان ۱۶ ساله شده است. بسیاری از محققان معتقدند استفاده از موبایل و تبلت باعث کاهش تمرکز دانش آموزان می شود.

Source :

cnet

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه