سندروم دانلود چیست؟

downloading

 

استفاده روزافزون از اینترنتهای خانگی و افزایش شمار کاربران آن، منجر به شایع شدن رفتاری به نام سندروم دانلود شده است که فرد در آن بدون توجه به نیاز خود،اقدام به دانلود حجیم فایلها می کند. گرچه ممکن است حتی نیاز به اجرای آن فایل نداشته باشند!

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه