دانشمندان هزاران ویروس جدیدی را که قبلا از آن ها بی اطلاع بودند کشف کردند.

plankton1

اگر شما فکر میکنید که اقیانوس ها تنها شامل آن چیزی میباشند که شما از انها اطلاع دارید به نظر ما باید یک تجدید نظر اساسی داشته باشید! تنها در سه سال گذشته، نزدیک به ۵ هزار ویروس جدید توسط یک تیم بین المللی که به مطالعه نمونه های موجودات میکروسکوپی زنده شناور در دریا و آب شیرین مشغول بوده اند کشف شده اند. جدای از این ویروس های جدید، این تیم تحقیقاتی تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار گونه از باکتری های جدید، و ۱۵۰ هزار گیاه تک سلولی نیز پیدا کرده است این تیم معتقد است این کشفیات جدید شروع یک علم جدید هستند. تا قبل از این بیشتر از ۱۱ هزار گونه رسمی از پلانگتون ها یا موجودات زنده میکروسکوپی وجود نداشتند اما با شواهد جدید این مقدار به ۱۰ برابر مقدار قبلی افزایش پیدا میکند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه