توسعه فناوری و افزایش دستگاه های هوشمند

4- گارتنر : گارتنر در گزارشی به روند توسعه فن آوری های دیجیتال پرداخته است و نشان داده که در سال 2022 یک خانواده معمولی در خانه میتواند بیش از 500 دستگاه هوشمند داشته باشند. 5- گارتنر : نمونه هایی از فرصت های کلیدی کسب و کار با بهرهگیری از خانه های هوشمند 1. کسب درآمد و صرفه جویی در هزینه  2. مدل های کسب و کار جدید 3. طرح های اجتماعی و دولتی 4. تجزیه و تحلیل و کسب درآمد از اطلاعات

گارتنر در گزارشی به روند توسعه فن آوری های دیجیتال پرداخته است و نشان داده که در سال ۲۰۲۲ یک خانواده معمولی در خانه میتواند بیش از ۵۰۰ دستگاه هوشمند داشته باشند.
نمونه هایی از فرصت های کلیدی کسب و کار با بهرهگیری از خانه های هوشمند
۱. کسب درآمد و صرفه جویی در هزینه
۲. مدل های کسب و کار جدید
۳. طرح های اجتماعی و دولتی
۴. تجزیه و تحلیل و کسب درآمد از اطلاعات

منبع
همچنین بخوانید:  کنترل پهپاد به وسیله مغز

نظرتون را درباره ی این مطلب بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.