اینترنت اشیاء در صدر چرخه فناوری های در حال ظهور

اینترنت اشیاء در صدر چرخه فناوری های در حال ظهور

گارتنر هفته گذشته آخرین چرخه اعتیاد به مواد مخدره خود را برای فن آوری های در حال ظهور منتشر شد. سال گذشته بیگ دیتا درصدر این چرخه قرار داشت ولی امسال اینترنت اشیاء جای بیگ دیتاها را گرفته است. همانطور که مشاهده میکنید اینترنت اشیاء زود تر از آنچه پیش بینی میشد درحال تسخیر فن آوری است.

Gartner_2014-2

Source :

فوربس

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه