استفاده از هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی

بیش از ۱۰۰۰ کارشناس و محقق برجسته رباتیک نامه ای هشدار آمیز در رابطه با آینده تسلیحات نظامی متشکل شده از هوش مصنوعی را امظاء کرده اند و خواستار ممنوعیت سلاح های تهاجمی خود مختار شده اند.
در این نامه آمده است: فناوری هوش مصنوعی به نقطه ای رسیده است که در آن می توان سلاح های خود مختار تولید کرد، سلاح های خود مختار را می توان به عنوان انقلاب سوم در جنگ، بعد از باروت و سلاح هسته ای دانست.
نقطه پایان این فناوری آشکار است: این سلاح ها در آینده ای نزدیک مانند کلاشینکوف دست تمام کشورها خواهد افتاد و کشورها برای بهتر کردن این سلاح ها باهم رقابت خواهند کرد.

Source :

گاردین

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه