اثر فیلم ۳ بعدی بر قدرت پردازش ذهن

Built with http://anabuilder.free.fr/indexEN.html
Avatar

بعد از اینکه فیلم AVATAR اکران شد و محبوبیت فیلم های ۳ بعدی افزایش یافت، بسیاری از کارشناسان آینده ای برای این گونه فیلمهای ۳ بعدی متصور نبودند و عقیده داشتند این گونه فیلم ها هیچ جذابیت و سودی برای علاقه مندان سینما ندارند. ولی اخیرا سازمان تحقیقاتی Vue cinema  و RealD study بیان کردند ذهن افراد پس از دیدن یک فیلم ۳بعدی میتواند تا ۲۳درصد قدرت پردازش ذهن را بیشتر کند، این رقم برای دیدن فیلم های ۲ بعدی و یا همان عادی تنها ۱۱ درصد است. همچنین سرعت واکنش یا reaction افراد ۱۱درصد افزایش میابد.

Source :

theguardian

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه