glassdoor با کمک دیتاماینینگ در پی رفع بیکاری

شرکت glassdoor در آمریکا با استفاده از علم داده در پی مهار بیکاری است و با جمع آوری رزومه کاری میلیون ها نفر و آنالیز آنها می خواهد بهترین موقعیت کاری را پیش بینی کند. با این اقدام میتواند به بهبود روند کاری دولت هم کمک کند.

در این سیستم علاوه به مهارتهای شخص موقعیت مکانی هم مد نظر قرار گرفته میشود

دیدگاه شما چیست؟