حتی غول فناوری همچون فیسبوک هم از رخنه های امنیتی و هک و نفوذ در امان نمی باشد و فیسبوک قربانی هک درب پشتی شده است. Devcore’s Orange Tsai اخیرا کشف کرده است که یک شخص نامعلومی بر روی سرورهای شرکت فیس بوک درب پشتی (back door) نصب کرده است. در حالی که معلوم نیست در که این درب پشتی چقدر موفق عمل کرده است Tsai اعلام کرده است که برنامه انتقال اطلاعاتی که بر روی سرورها میزبان شده بوده است دارای چندین آسیب پذیری جدی بوده که به هر کسی اجازه دسترسی به سرورها و ایجاد درب پشتی را میداده است.

کسی که به درب پشتی دسترسی داشته است میتوانسته ایمیل های کارمندان فیس بوک را چک کند یا حتی به شبکه های خصوصی مجازی فیسبوک در این شرکت متصل شود و به عملکرد های داخلی شرکت دسترسی پیدا کند. البته خوشبختانه این آسیب پذیری و درب پشتی برطرف شده اند و هم اکنون مشکلی وجود ندارد. این گزارش نیز بدین خاطر الان اعلام شده است چون Tsai این باگ را به فیسبوک اعلام کرده است و در ازای آن نیز مبلغی هنگفت به عنوان پاداش دریافت کرده است.

دیدگاه شما چیست؟