۷ عامل کلیدی برای همراه شدن با انقلاب هوش مصنوعی عبارتند از:

۱- سرمایه

سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۵ به میزان ۲٫۴ میلیارد دلار بود که در نیمه اول سال ۲۰۱۶ به تنهایی در حوزه هوش مصنوعی بیش از ۲۰۰ استارتاپ در این حوزه فعال شد که سرمایه گذاری در این حوزه را  ۱٫۵ میلیارد دیگر افزایش داد.

۲- الگوریتم

الگوریتم های یادگیری عمیق و تشخیص الگوی سلسله مراتبی از الگوریتم های عمده در حوزه هوش مصنوعی می باشد. با نرم افزارهایی مانند R Studio و Sentient، شرکت هایی که هرگز در مورد وارد شدن به حوزه هوش مصنوعی حتی فکر هم نکرده بودند، غافلگیر خواهند شد.

۳- سخت افزار

۴- اطلاعات

۵- استعداد

۶- نرم افزار

۷- مسئولیت

دیدگاه شما چیست؟