برای کمک و راهنمایی شما در انبوهی از اطلاعات، داده و مشاوره، سایت DataCamp، اینفوگرافیک تبدیل شدن به یک دانشمند داده در ۸ گام را طراحی کرده است. در حال حاضر یک نمای به روز از هشت مرحله مورد نیاز برای یادگیری علم داده فراهم شده است. برخی از این مراحل برای افرادی که  زمینه قبلی و تجربه شخصی در علم داده دارند، نسبت به دیگران آسان تر خواهد بود.
 با این حال، هدف؛ ارائه یک راهنمای تصویری برای همه افرادی است که علاقه مند به یادگیری علم اطلاعات هستند و یا حتی برای دانشمندان داده و یا افرادی که بخشی از یک تیم علم داده هستند و به دنبال برخی منابع اضافه تر برای رسیدن به تخصص و کارایی بالاتر در این علم کاربردی هستند.

 یادگیری علم داده ها نیاز به زمان و سرمایه گذاری شخصی دارد، در واقع یک سفر کسل کننده است!

علم داده، دو ماراتن است و نه دوی سرعت!

اینفوگرافیک تبدیل شدن به یک دانشمند داده در ۸ گام:

دیدگاه شما چیست؟