۱-  wget

wget یک ابزار بازیابی فایل است که برای دانلود فایل ها از مکان های دور استفاده می شود.

 

۲- cat

cat یک ابزار برای خروجی محتویات فایل به خروجی استاندارد است.

 

۳- wc

دستور wc برای تولید شمارش کلمه، تعداد خط، شمارش بایت و مربوط به فایل های متنی استفاده می شود. خروجی پیش فرض برای WC، زمانی که بدون گزینه اجرا می شود، یک خط واحد متشکل از، چپ به راست، شمارش خط، تعداد کلمه است.

 

۴- head

۵- tail

۶- find

۷- cut

۸- uniq

۹- awk

۱۰- grep

۱۱- sed

۱۲- history

دیدگاه شما چیست؟