۷۰ درصد شرکت ها انتظار دارند که هوش‌مصنوعی را تا ۱ سال آینده، در سازمان خود پیاده‌سازی نمایند.

۱- ۲۵ درصد شرکت ها، تجزیه و تحلیل های کلیکی و نقطه ای را با رابط های مکالمه ای را تکمیل خواهند نمود.

۲- ۲۰ درصد از شرکت ها، هوش مصنوعی را برای تصمیم گیری و ارائه دستورالعمل های آنلاین گسترش خواهند داد.

۳- هوش مصنوعی(AI)، مرزهای بین بینش‌های مبتنی بر داده‌های ساختار یافته و غیر ساخت یافته را از بین می‌برد.

۴- ۵۰ درصد شرکت‌ها،  یک استراتژی ابری برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ اتخاذ خواهند کرد.

۵- ۶۶ درصد از شرکت ها مراکز تفکر بین الملل را به عنوان راه حل برای ناهماهنگی سازمانی مستقر خواهند کرد.

۶- اکثریت افسران ارشد اطلاعات (CDOs) از دفاع به حمله منتقل می شوند.

۷- مهندسی داده تبدیل به یک عنوان شغلی جدید و پرطرفدار خواهد شد.

۸- دانشگاه ها به شریک تفکرات و بینش های جدید برای سازمان تبدیل خواهد شد.

۹- ۶۶ درصد از شرکت ها در حال حاضر بین ۱۱ تا ۷۵ درصد از برنامه های هوش کسب و کار(تجاری) خود را در اختیار دارند.

۱۰-  انتظار میرود،  ۵۰ درصد از شرکت ها در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار از سیاست های عمومی ابری برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ استفاده کنند، زیرا آنها به دنبال کنترل بیشتری بر هزینه ها و انعطاف پذیری بیشتر نسبت به نرم افزارهای محلی هستند.

دیدگاه شما چیست؟