پنج سال بعد، بیش از یک سوم  (۳۵٪) از مهارت های که در نیروی کار امروز مهم در نظر گرفته میشود تغییر خواهد کرد. تا سال ۲۰۲۰، انقلاب صنعتی چهارم برای ما؛ رباتیک پیشرفته، حمل و نقل مستقل، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژی و ژنتیک به ارمغان خواهد آورد. این تحولات روش زندگی و کار ما را متحول خواهد کرد. برخی از مشاغل را ناپدید می شوند، دیگران رشد خواهند کرد و مشاغلی که حتی امروزه وجود ندارند به امری عادی تبدیل خواهند شد.

بر اساس گزارش جدیدی از مجمعی به نام “آینده جابز” که نگاهی به استخدام ها، مهارت ها و استراتژی نیروی کار کرده است به ۱۰ مهارت رسیده است که در تصویر زیر مشخص است.

bD4ikTLC2_fTr1843WCwYsZFbkCs-VwJBAQu2COD1rE

دیدگاه شما چیست؟