برای ساخت یک شبکه و پیدا کردن بانفوذترین و تأثیرگذارترین اشخاص و صفحات با موضوع علم داده در شبکه اجتماعی توییتر، ما از پکیج NetworkX2 برای ایجاد یک گراف جهت دار و محاسبه بردار ویژه مرکزیت (اندازه گیری تاثیرگذاری و میزان نفوذ در شبکه) در میان گره ها (کاربران توییتر) استفاده می کنیم. گره ها نشان دهنده ی کاربران صفحات توییتر و لبه ی بین گره ها، نشان دهنده کاربران مورد اشاره می باشد. اندازه و رنگ هر گره مربوط به بردار ویژه ارزش مرکزیت می باشد که تاثیرگذاری و میزان نفوذ در شبکه را نشان می دهد. اجازه دهید یک نگاه اجمالی داشته باشیم به  ۱۰ تا از تأثیرگذارترین اشخاص و صفحات با موضوع علم داده بر روی توییتر (که در عکس زیر رسم شده اند):

  1. GilPress

  2. KirkDBorne

  3. Forbes

  4. BernardMarr

  5. bobehayes

  6. kdnuggets

  7. Ronald_vanLoon

  8. LinkedIn

  9. DataScienceCtrl

  10. BoozAllen

علم داده در توییتر۱۰ تا از تاثیرگزارترین ها با موضوع علم داده در شبکه اجتماعی توییتر، شامل برخی از قابل احترام ترین افراد و سازمان ها در علوم داده می باشند، بنابراین تاثیرگذاری آنها در توییتر اصلا تعجب آور نیست.

 

 

دیدگاه شما چیست؟