میلیون ها تصویر و فیلم های یوتیوب، پیوند و برچسب گذاری شده اند تا کامپیوترها یاد بگیرند.
به نظر می رسد آنچه ما در مورد دستیابی به موفقیت جدید با استفاده از یادگیری ماشین تقریبا هر روز می شنویم، آسان بدست نمیاید. به منظور تنظیم دقیق الگوریتم هایی که الگوها را در داده ها تشخیص داده و پیش بینی می کنند، شما باید مقدار زیادی از اطلاعات برچسب زده شده را برای تست و یادگیری استفاده کنید.  به تازگی دو آرشیو گوگل برای محققان، منتشر شده است. با پیوستن دیگر مجموعه های با کیفیت بالا، Open Images و YouTube8-M گوگل، میلیون ها پیوند برای محققان برای آموزش فرآیندهایشان فراهم شده است. مجموعه تصاویر منتشر شده برای محققان هوش مصنوعی، از طریق همکاری بین Google، Carnegie Mellon و Cornell بدست آمده است. تیم تحقیقاتی گوگل می‌گوید که این تصاویر به اندازه کافی برای آموزش شبکه عصبی “from scratch” موثر است.

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published.