مطالب قدیمی

گوگل از تنفر شما نسبت به تبلیغات تمام صفحه اینترنتی آگاهی دارد

مطمنن شما هم با تبلیغات اینترنتی تمام صفحه ای که در موبایلتان به صورت pop up بالا می آمدند و به شما پیشنهاد نصب یک نرم افزار را می دادند آشنایی دارید؟ این موضوع اخیرا توسط گوگل نیز انجام می شد و باعث شده بود که خشم سرتاپای شما را گرفته و به طور کل آن صفحه را ترک کنید و آن را ببندید.

این غول جست و جو اخیرا تصمیم گرفته است که نگاهی به تبلیغاتش در گوگل پلاس بیاندازد و آن ها را تحلیل کند. گوگل با تحلیل این تبلیغات و رفتار مردم در برخورد با آنها متوجه شده است که در مقابل ۹ درصدی که در مواجهه با این تبلیغات گزینه “دریافت برنامه” را فشار میدهند، ۶۹ درصد مردم صفحه را به طور کلی ترک کرده و آن را میبندند. ۹ درصد منطقی به نظر میرسد، درست است؟ خوب، پس از این گوگل این مدل از ارائه تبلیغات را حذف کرد و مدل تبلیغات بنر مانند را به میان آورد تا ببیند استفاده از گوگل پلاس چقدر تغییر خواهد کرد. به طور میانگین ۱۷ درصد به تعداد کاربران فعال گوگل پلاس بعد از این اقدام گوگل اضافه شد. بعد از دریافت چنین نتیجه ای گوگل تصمیم گرفته است که به طور کلی سبک قدیمی و تمام صفحه تبلیغات را حذف کرده و به نتایج این تحلیل احترام بگذارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا