darpa-exacto-demonstration

زمانی سربازان در این آرزو بودند که گلوله ای هوشمند اختراع شود و به هدف خود برخورد نماید به نظر می رسد این آرزو در حال محقق شدن است. دارپا فیلمی را برای اولین بار نشان داد، که در این فیلم یک گلوله ۵۰ کالیبری از راهنمایی های نوری و سنسورهای موجود به با دقت فوق العاده زیاد به هدف خود برخورد کرده است این سیستم مقاومت هوا و انرژی جنبشی و… را بررسی می کند و با دقت بسیار زیاد به هدف برخورد می کند در هر صورت این پروژه تازه است و جای کار دارد و تنها می تواند  بدرد تک تیرانداز ها بخورد.

 

 

دیدگاه شما چیست؟