نکاتی برای یک دانشمند داده:

۱- مشاهده، کنترل و یک حس کنجکاوی شدید

۲- منابع و اطلاعات غنی را پیدا کنید
دیوارها را بشکنید.

۳- داده های تمیز
سعی کنید وب سایت های خوب و کثیف را جدا کنید.

۴- سوالات در ذهن را از دیگران بپرسید.

۵- بر روی مشکل تمرکز کن تا الگوریتم ها

 

 

دیدگاه شما چیست؟