کره جنوبی به کسانی که استارتاپ خود را به این کشور منتقل کنند هدیه های مالی چشمگیر اهدا می کند. این کشور علاوه بر پرداخت ماهانه و ۶ ماهه به این استارتاپ ها، به برترین آنها نیز ۱۳۳ هزار دلار جایزه اهدا می کند. کره جنوبی در یک دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و تبدیل به یک رهبر جهانی در حوزه های فناوری، تولیدات پیشرفته و حتی فرهنگ شده است. جذب استارتاپ ها توسط این کشور از سال ۲۰۱۳ شروع شده است و هم اکنون به اوج خود رسیده است.

دیدگاه شما چیست؟