382747_H95KOaGa

در روز جشن ملی چین، نهادهای امنیتی نگران کبوترهای رنگ شده ی زنده بودند! زیرا احتمال می دادند کبوترها بوسیله بمب هایی متصل به پا و یا جا سازی شده در مقعدشان به ابزاری برای حملات تروریستی تبدیل شوند. نهادهای امنیتی این خطر را از جانب گروه جدایی طلب ایغور می دانند.

دیدگاه شما چیست؟