محققان امنیتی سمانتک دریافتند که هکرها با سوء استفاده از نام نورتون اقدام به ارسال و نصب تورجان در سیستم قربانی میکنند. این تروجان ها اقدام به خرابکاری و حذف اطلاعات سیستم قربانی میکنند.

دیدگاه شما چیست؟