توضیحات بیشتر

در ادامه سری کارسوق‌های مرکز رایانش تورین پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در حوزه Data Science, کارسوق داده کاوی و بازیابی اطلاعات با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار می‌شود.

این کارسوق در چهار بخش برگزار خواهد شد. سه بخش مربوط به موضوع داده کاوی و یک بخش مربوط به بازیابی اطلاعات است.

بخش‌های مربوط به داده کاوی ابتدا با ارائه مباحث تئوری شروع شده و در ادامه به ارایه نتایج تجربی بر روی داده‌های شبکه‌های اجتماعی پرداخته می‌شود و از نرم افزار RapidMiner برای این منظور بهره گرفته می‌شود.

در بخش آخر بعد از ارایه مباحث تئوری با استفاده از Apache Solr Framework به ارائه نتایج تجربی پرداخته می‌شود.

یک سی‌ دی حاوی ماشین مجازی که در بردارنده ابزارهای فوق و مجموعه داده مورد نیاز می‌‌باشد در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌‌گیرد تا مثال‌های عملی‌ را به راحتی‌ انجام دهند.

برای ارتباط با گروه رایانش تورین می توانید از کانال و گروه های این مرکز استفاده کنید:

کانال اطلاع رسانی گروه رایانش تورین: https://t.me/ipmgrid

کانال اطلاع رسانی کارسوق‌های گروه رایانش تورین: https://t.me/gcgworkshop

گروه کارسوق‌های گروه رایانش تورین جهت پرسش و پاسخ: https://t.me/joinchat/AipMCw6SpDLxQz4GaKE92Q

 

سخنرانان

مرتضی هادی زاده

مرتضی هادی زاده

دکتر مرتضی محمدی زنجیره

دکتر مرتضی محمدی زنجیره

کامران محمودی

کامران محمودی

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published.