وقتی اخبار را تماشا می کنیم هر روز با یک نوآوری جدیدی در زمینه پزشکی مواجه هستیم. پزشکان هر روز در تلاش هستند که با استفاده از اطلاعات و تکنیک های موجود درمان های جدیدی را پیدا کنند.

یکی از این تکنیک ها استفاده از داده کاوی برای درمان بیماران است در روش های قدیمی ما با دو محدودیت کلیدی برای گرفتن بهترین تصمیم در رابطه با بیماران مواجه بودیم. نخست اینکه بسیاری از اطلاعات پزشکی در کتاب ها هستند و جالب است بدانید که اکثر این کتاب ها نسخه آنلاین دارند و اغلب پزشکان به تمام این کتاب ها دسترسی ندارند. محدودیت دیگر این است که اطلاعات موجود در دستان افراد متخصص متمرکز نیست و این محدودیت های باعث می شود طول درمان بیمار افزایش یابد.

اما در حال حاضر با کامپیوتری شدن پرونده سلامت بیماران فرصت خوبی را برای داده کاوی بیماران به ما می دهد.

با تجزیه و تحلیل داده های الکترونیکی بیماران و با استفاده از تجارب پزشکان در زمینه درمان بیماران می توان این محدودیت ها را کنار گذاشت و دارویی را به بیمار تجویز کرد که بهترین و موثرترین دارو برای درمان وی باشد که در این صورت اشتباهات پزشکی و تشخیص غلط بیماری بسیار محدود می شود.

دیدگاه شما چیست؟