استفاده از داده کاوی در ورزش از سال ۲۰۰۷ شدت پیدا کرده و الان جزء جدایی ناپذیر ورزش ها قرار گرفته است.
امروزه دنیای ورزش با اطلاعات آماری گسترده ای برای هر بازیکن، تیم ها، بازی ها و دوره ها شناخته می شود. دانش ورزش سنتی بر این باور استوار بوده است که دانش تنها در ذهن خبرگان، مربیان، مدیران و آنالیزور وجود دارد. تنها چند سالی است که سازمان های ورزشی به این نتیجه رسیده اند که حجم زیادی از دانش در داده های آن ها وجود دارد که تا کنون از آن ها بی بهره بوده اند. در نتیجه ، سازمان های ورزشی به تکنیک های داده کاوی برای دستیابی به دانش بیشتر روی آورده اند. سیستم های داده کاوی ورزشی به منظور کمک به مربیان و مدیران ورزشی در جهت پیش بینی نتایج مسابقات، ارزیابی عملکرد بازیکنان، پیش بینی مصدومیت بازیکنان ،شناسایی استعدادهای ورزشی و ارزیابی استراتژی استفاده شده در بازی ها ایجاد می شوند.

کاربرد داده کاوی در ورزش

نمونه ای از داده کاوی صورت گرفته در ورزش بسکتبال

یکی از تیم های بسکتبال با استفاده از داده کاوی به تحلیل تیم خود پرداخته است. تحلیلگران با نصب چند حسگر و با استفاده از موقعیت یاب رفتار بازیکنان در زمین را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این آنالیز مشخص گشت که بازیکنان از بعضی فضاهای موجود استفاده نکرده بودند قدرت واقعی و سبک خاص هر بازیکن مشخص گردید.

 

دیدگاه شما چیست؟