برش کیک توسط یک روش علمی متعلق به سال ۱۹۰۶

Cake-cutting science from 1906 that will change the way you slice it (VIDEO)

دیدگاه شما چیست؟