نجومی

رقص آسمانی

رقص آسمانی

 

نمایش ستاره دنیاله دار Eta Aquarid بر فراز کوه Bromo

نمایش ستاره دنیاله دار Eta Aquarid بر فراز کوه Bromo

عجب عکس ...

عجب عکس …

3 سیاره در یک اتصال

3 سیاره در یک راستا

 

Turbulent، قلب صورت فلکی عقرب

Turbulent، قلب صورت فلکی عقرب

 

سحابی بزرگ جبار

سحابی بزرگ جبار

ستاره دنباله دار بر فراز ساحل

دنباله های ستاره بر فراز ساحل

 

بازتاب عکس Oxbow

بازتاب عکس Oxbow

 

Orion Nebula

سحابی جبار

 

غیبت مشتری

غیبت مشتری

 

NGC 6888

NGC 6888

 

 

سرگرمی حین پرواز

سرگرمی حین پرواز

 

سنگ آسمانی Geminid

سنگ آسمانی Geminid

 

گرفتگی خورشید و دوست با وفا (نام محله ای در Yellowston  است)

گرفتگی خورشید و دوست با وفا (نام محله ای در Yellowston است)

 

مخلوق

مخلوق

 

مرکز قلب سحابی

مرکز قلب سحابی

 

 

شفق قطبی از درون غار

شفق قطبی از درون غار

 

3032579-slide-a-giants-star-trail-rob-oliver

دنباله های ستارگان

 

 

 

 

دیدگاه شما چیست؟