سه نوع قالب شغلی وجود دارد که هم اکنون همه آنها تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار گرفته اند. سارا شیح مدیر شرکت Hearsay Social در طول کنفرانسی در روز سه شنبه هفته پیش اعلام کرده است که شغل هایی وجود دارند که با ورود تکنولوژی های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ به طور کلی از بین خواهند رفت.

به عنوان مثال درباره نوع اول قالب شغلی میتوانیم شغل هایی همچون رانندگی، مشاغل تولیدی کوچک که نیاز خاصی به مهارت انسانی ندارند و یا مشاغل تحقیقاتی (مشاوره و غیره) را به عنوان شغل هایی که منسوخ خواهند شد مثال بزنیم.

نوع دوم این شغل هایی که از بین خواهند رفت، مشاغل حرفه ای هستند که نیاز به دخالت انسان ها دارند همچون ماساژور ها و یا حتی روحانیت.

اما هر دو قالبی که معرفی کردیم از لحاظ حجم و اندازه به قالب سوم نزدیک هم نیستند و حتی شامل نویسنده این مطلب نیز می شوند.

تحقیقات همچنین نشان داده است که تا ۵ سال دیگر ۶ درصد از شغل های موجود به خاطر رشد هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ از بین خواهند رفت و سیستم های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگی که جایگزین آنها خواهند شد عبارتند از: چت بات ها، دستیارهای دیجیتال همچون بات های Amazon‘s Alexa, Apple‘s Siri, Alphabet‘s GoogleNow و Facebook‘s Messenger.

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published.