screen_shot_20140627_at_3_02_19_am_png_CROP_promo-mediumlarge_02_19_am

همانطور که در ویدیو مشاهده می کنید در این خطای دید و شنوایی موسوم به اثر مک گورک شما  به عنوان مثال  کلمه BA را می شنوید ولی چشمان شما گمان می کند شخص مقابل کلمه Ga را تلفظ می کند. مغز شما نیز سعی می کند این داده ها را آنالیز کند و بعد از تحلیل حدس میزند کلمه مورد نظر Daاست.

 

سعی کنید ویدیوی اول را با چشمان بسته ببینید.در اینحالت شما تصور میکنید کلمه Ba Ba Ba را میشنوید.

 

 

در ویدیوی بعدی که با دیدن تصاویر شما کلمه Ba Ba Ba را به صورت  FA FA Fa میشنوید.

 

 

 

 

اثر مک گورک معمولا در کودکان ۴ ویا ۵ ماهه، وقتی صدا و تصویر از ۲ جنسیت مختلف شنیده می شود، هنگامی که در هنگام شنیدن صدا به صورت فرد توجه نمی کنیم و یا وقتی که صدا و تصویر همزمان دیده و شنیده نمی شود رخ میدهد.

دیدگاه شما چیست؟