شروع رویداد
 سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷  ۱۷:۰۰
پایان رویداد
 سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷  ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران

 

 

دیدگاه شما چیست؟