خطر: ویدئو شامل محتوای نامناسب می باشد.

یادتان می آید که مادرتان شما را از نگاه مستقیم به خورشید باز میداشت؟ در این مطلب به شما ثابت می کنیم که حرف مادرتان ۱۰۱ درصد درست بوده است. در ۹ می (یعنی فردا) رویدادی نجومی رخ می دهد که هر قرن ۱۳ بار رخ می دهد. در این رویداد سیاره عطارد مابین زمین و خورشید قرار می گیرد.

نگاه مستقیم به خورشید

پدیده ای جذاب و دیدنی مانند این پدیده برای اکثر ستاره شناسان آماتور و حرفه ای جالب می باشد و به خاطر همین نیز اکثرا میخواهند با استفاده از تلسکوپ هایشان به این پدیده نگاه کنند. البته کسانی هم هستند که میخواهند با چشم غیر مسلح و حتی با تلسکوپ بدون محافظ به این رویداد نگاه کنند که یک ایده خیلی بد می باشد.

برای اینکه به شما ثابت شود که نگاه غیرمسلح به خورشید چقدر میتواند خطرناک باشد، یک ستاره شناس و نویسنده بریتانیایی به نام Mark Thompson آزمایشی را در این باره انجام داده است. در این آزمایش مارک یک چشم خوک واقعی را از طریق تلسکوپ بدون محافظ در مقابل نور خورشید قرار میدهد . ادامه این داستان را در فیلم مشاهده کنید.

با مفتا همراه باشید: