در اینفوگرافی موجود میتوانید پیشرفت حجم اطلاعات تولید شده و رسیدن به مفهوم “بیگ دیتا” را به خوبی درک کنید

همانطور که مشخص حجم تولید داده در سالهای ۱۹۹۲، ۱۹۹۷، ۲۰۰۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۰۰ گیگ در روز، ۱۰۰ گیگ در ساعت، ۱۰۰ گیگ در ثانیه، ۲۸۸۷۵ گیگ در ثانیه و در نهایت ۵۰۰۰۰ گیگ در ثانیه میباشد.

این پیشرفت حجم تولید داده در حالیست که تعداد کاربران اینترنت بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ تنها ۱۴٫۳% افزایش داشته است.

همچنین بهتر است بدانید که ۹۰% از این اطلاعات تولید شده ساختارنیافته میباشند.

 

دیدگاه شما چیست؟