مطالب قدیمی

مرور رسانه ها ۲ و ۳ مهر ۹۴

 

مرور رسانه ها در تاریخ های پنجشنبه و جمعه ۲ و ۲ مهر ۹۴:

چگونه از انفعال در عرصه فضای سایبری خارج شویم؟

آی تی آنالیز: عباس پورخصالیان:تبیین و تفسیر سیاست‌های ابلاغ شده

 ااکنون نوبت شورا و مرکز ملی است که «سیاست‌گذاری، مدیریت صحیح، حمایت مؤثر و نظارت همه جانبه» خود را در فرابخش فضای سایبری اِعمال کنند؛ اما چگونه؟ – من سعی می‌کنم با تبیین و تفسیر سیاست‌های ابلاغ شده، به قدر حوصله و توانم به این پرسش پاسخ دهم.

 سیاست‌های ابلاغی اخیر، حاوی ۱۰ حکم است که باید مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرند.لذا پس از ذکر هر حکم، به ترتیب شماره حکم، برداشتم را در ذیل همان حکم با عنوان «تفسیر حکم» می‌آورم:

۱-        انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.

تفسیر حکم ۱: اجرای این حکم، ساده نیست! برای اجرای درست این حکم، باید گام‌های زیر را  برداشت:

ü         شرط موازی بودنِ فعالیت شوراهای عالی مصوب در گذشته، مانندِ شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی، با فعالیت شورای عالی فضای مجازی باید نخست اثبات شود، و اثباتِ موازی بودنِ فعالیت‌ها‌، نتیجه سه اقدام زیر است:

•          گردآوری ادله حقوقی و کارشناسی،

•          رسیدن به اجماع درمورد ادله رد و ادله پذیرش انحلال؛ و

•          تشکیل نهاد داوری.

ü         بدیهی است که اگر «موازی بودنِ» فعالیت‌ها‌ به اثبات و اجماع رسید و حکم به انحلال صادر شد، شورای مربوط باید منحل شود.اما اولاً: تبعات مثبت و منفی انحلال باید به دقت مطالعه و مقایسه شوند؛ و ثانیاً: نهاد صلاحیت‌داری باید برای اجرای انحلال مشخص گردد.

ü         آنچه در این حکم مورد تأکید واقع شده، «تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» است.لذا باید توجه داشته باشد که:

•          اولاً: جایگاه شورای عالی فضای مجازی، فراقوه‌ای است، نه تک‌بخشی و نه حتی چندبخشی. التفات به جایگاه فراقوه‌ای شورا، از لحاظ حقوقی، رعایت اصل Subsidiarity را در پی دارد. معنای رعایت این اصل، این است که شورا، تنها می‌تواند به اقداماتی دست یازد که به طور مؤثر از پس سطوح پائین برنمی‌آیند!

•          ثانیاً: انتقال وظایف شوراهای منحل شونده به شورای عالی فضای مجازی مطرح است و نه انتقال پست‌ها‌ و افرادی که اکنون در آن شوراها عمل می‌کنند. رعایت این نکته، از آن جهت مهم است که تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی با تورم کارکنان احراز نمی‌شود. این نهاد باید چالاک باشد و چابک عمل کند، در حالی که شورا و مرکز ملی، هم اکنون نیز به قدر غیر قابل قبولی دچار تورم کارکنان است.

•          ثالثاً: هریک از شوراهای منحل شونده، اکنون وظایفی خارج از حوزه سایبری دارند و لذا تنها وظایفی باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شوند که مربوط به سیاست‌گذاری و مدیریت فضای سایبری‌اند. برای آن دسته از وظایفی که به شورا منتقل نمی‌شود، نهاد مسؤول انحلال باید جداگانه تصمیم بگیرد.

تا به اینجا مربوط بود به تفسیر حکم ۱ سیاست‌های ابلاغی، حال می‌پردازم به حکم ۲٫

۲-        تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی،‌ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، ‌اقتصادی، ‌بازرگانی، ‌حقوقی، انتظامی، ‌امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.

تفسیرحکم ۲: اگر تنها، فعالیت رصد کردنِ مرکز ملی فضای مجازی را در نظر بگیریم، و نقش شورای عالی فضای مجازی را با نقش مغز در بدن یک موجود زنده مقایسه کنیم، مرکز ملی فضای مجازی به مثابه چشم و گوش و تحت فرمان این “مغز” است؛ لذا کارکرد عمده‌اش رصد کردن به معنی تهیه بازخوردهای مثبت و منفی برای “مغز” است. اما کارکرد مرکز ملی فضای مجازی صرفاً به رصد کردن خلاصه نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی، آینده‌نگری، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی را نیز شامل است، کارکردهایی که جایگاه شان در کنار شورای عالی فضای مجازی، به عنوان بخش دیگری از همان مغز است. این بدان معنا است که شورا و بخش متفکر مرکز ملی که دارای کارکرد پیش‌بینی، آینده‌نگری، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی است، اجزای یک مغز هستند. جایگاه فرابخشی مرکز ملی نیز به این معنا است که این مرکز، مقررات‌گذاری فراقوه‌ای است یعنی مانند یک مقررات‌گذار بخشی نیست که دارای کارکرد صدور مجوز باشد!

در مورد رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگریِ تحولات در فضای سایبری در سطح ملی و بین‌المللی باید به دو نکته توجه داشت:

ü         اولاً، مرکز ملی برای تشخیص تحول از “غیر تحول” باید ملاکی داشته باشد تا به دنبال هر “نخودسیاه” نرود. تحول، دگرگونی جزیی و امری روزمره نیست بلکه از یک تحول تا تحول دیگر باید دوره‌ای از رشد کمی پشت سر گذاشته شود تا در لحظه رشد کیفی، چرخه‌ای طی شود و چرخه جدیدی بیاغازد. لذا مرکز ملی نباید هر دگرگونی در فضای پویای سایبری را، تحول به شمار آوَرَد. مشاهده یک یا چند نوآوری در فضای سایبری به معنای تحول نیست!

ü         ثانیاً، مواجهه با تحول هر موقع صورت گیرد، دیر است! دیر است، چون هم تشخیص تحول، زمانبر است، هم واکنش نشان دادن. در مواجهه با تحول، هرچند زود واکنش نشان دهیم، کار از کار گذشته است. هدف از رصد تحول باید این باشد که به زودی بتوانیم، در فضای سایبری، نظریه‌پردازی و همیافت‌سازی کنیم و اقدام فراکنشی بجای واکنشی و تحول‌آفرینی داشته باشیم، زیرا نظریه‌پردازی و همیافت‌سازی، مقدم بر اقدام فراکنشی و تحول‌آفرینی است.

در مورد ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط، نیز شورا و مرکز ملی باید رابطه عمودی سلسله مراتب اداری را نادیده انگارند و با استفاده از شبکه، جامعه شبکه‌سازی شده و فرصت‌های شبکه‌وندی، رابطه‌ای افقی با رسانه‌ها، مردم، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور و  میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف  برقرار کنند.

در تقسیم کار ملی در جامعه نوین ایران، هماهنگی و هم‌افزایی به این معنا است که نهادهای رهبری، قوای سه‌گانه، بخش خصوصی، سازمان‌ها‌ی غیر دولتی، جامعه مدنی و نظام بین‌المللی فعال در درون کشور، همه ذینفعان یک جامعه انقلابی تلقی می‌شوند و بر اساس مقدمه قانون اساساسی و این سخن نبوی که «کلکم راع و کلکم مسئول»، همه مسئولیم و لذا باید به سهم خود در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان خود و دیگران بکوشیم .

تا هفته آینده که به تبیین و تفسیر احکام ۳ و ۴ سیاست‌های ابلاغ شده، خواهم پرداخت: بدرود!

Communications connectivity September 1, 2000

دانمارک رادار به ائتلاف ضد داعش تحویل می دهد

دانمارک می گوید رادارهای متحرک برای ائتلاف بین المللی که با گروه “دولت اسلامی” در عراق و سوریه می جنگد فراهم خواهد آورد. به گزارش آسوشیتدپرس، وزیر امور خارجه دانمارک روز پنجشنبه گفت پس از اعلام خروج موقت اسکادران جت های جنگنده اف – ۱۶ از کویت، مهم است این کشور در جنگ علیه داعش فعال باقی بماند. او که در پارلمان سخن می گفت اظهار داشت رادار به تهیه یک “تصویر هوایی در بخش بزرگی از منطقه عملیاتی در عراق و بخش هایی از سوریه” کمک خواهد کرد.او گفت “باید با داعش در تمام جبهه ها جنگید و دولت آماده است کارهایی را که لازم است انجام دهد.” کمیته امور خارجی پارلمان دانمارک روز پنجشنبه پیشنهاد دولت را برای تحول رادار به ائتلاف، که در اکتبر ۲۰۱۴ به آن پیوست، تصویب کرد.

2AD3717D-0721-4C68-A37B-4E8291C54E45_w640_r1_s (1)

 

پست وزیر ارتباطات درباره شورای عالی فضای مجازی به حاشیه رفت

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمود واعظی هم‌زمان با مراسم معارفه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی در سالن همایش‌های وزارت ارتباطات، پستی با مضمون زیر را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک گذاشته است:

“امروز با معرفی دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی دور تازه‌ای از فعالیت این شورا آغاز خواهد شد. اعضاء شورای عالی فضای مجازی با همدلی و همراهی یکدیگر می‌توانند تصمیمات مهم و سازنده‌ای در قبال این فناوری نوین اتخاذ کنند. امیدوارم با تدبیر جدید مقام معظم رهبری و برگزاری منظم جلسات بتوانیم هم‌زمان با رشد سریع تحولات این حوزه، قدم‌های موثری برداریم.”

نظارت برخی کاربران نیز به شرح زیر است:

۱٫ پارسال در همین صفحه از تعرفه بالا و کیفیت پایین اینترنت از شما پرسیدم و شما گفتید به زودی حل می‌شود. متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشده است. کجای دنیا اینترنت ۵۱۲ -به شرط وجود- با ۲ گیگابایت ترافیک را ماهی ۸ دلار با مشتری حساب می‌کنند؟ تازه اینترنتی که خیلی مواقع قطع می‌شود.

۲٫ جناب وزیر چرا پورت‌های UDP رسمی مایکروسافت را یک سال و نیم است که عمدا بستید؟

۳٫ ما رأی دادیم که اوضاع عوض شود. خواسته‌های اولیه‌مان همچون اشتغال، امنیت و دسترسی آزاد به اینترنت فراهم شود. لااقل اینکه پاسخگو باشند.

۴٫ واقعا حق ملت ماست که برای داشتن اینترنت با سرعت پایین و بدون قطعی و ارزان التماس کنیم؟ چند شب گذشته حجم وایمکس ایرانسل من تمام شد و از جهتی که سایت ایرانسل طراحیش عوض شده و نمی‌شد شارژ کنم به تلفن گویای آن زنگ زدم. اولا بابت تمام لحظاتی که تلفن گویا منو پشت خط نگاه داشت شارژ گوشیم کم شد و بعد اپراتور گفت با گوگل کروم نمی‌شود کار کنید و باید با فایر فاکس وارد شوید. سئوال من این هست که من به عنوان مشتری چه حقوقی دارم؟ به چه حقی یک سایت طراحی می‌کنند که با هر مرورگری کار نمی‌کند؟ به چه حقی برای راهنمایی مشتری از آنها پول می‌گیرند؟

۵٫ من زیر یک پست دیگر آقای وزیر ارتباطات هم نوشتم. شبکه‌های اجتماعی بر پایه دیالوگ، تعامل و پاسخگویی طراحی شده اما متاسفانه جناب واعظی در این شبکه فقط پست‌های خبری خودشان را می‌گذارند و دریغ از پاسخگویی. کلا همه چیز محدودیت دارد. صرف حضور آقای دکتر یا خانم ابتکار و حتی جناب روحانی در کلوب به معنای شنیده شدن اعتراض من و شما نیست.حتی وقتی کاملا منطقی و مودبانه برای آنان می‌نویسیم باز هم جوابی نمی‌گیریم.

۶٫ آقای واعظی حدود ۱۰- ۱۲ روز پیش طبق گفته خودشان دستور رسیدگی و گزارش فوری در رابطه با اختلال و مسدود بودن پورت UDP و حتی وعده برخورد با خاطی و مقصر را دادند اما بعد از گذشت این همه مدت حتی یک کلمه توضیح و گزارش ندادند. شما در نظر بگیرید این دستور فوری‌شان بوده وای به حال پیگیری‌های عادی.

۷٫ هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.

توئیتر گزینه رأی گیری را در شبکه اجتماعی خود آزمایش می کند

دیجیاتو: توئیتر معمولا برای گسترش قابلیت های جدید از Cards استفاده می کند؛ خطوطی از HTML که برای آوردن محتوای چندرسانه ای و دیگر قابلیت ها به پلتفرم شبکه اجتماعی طراحی گردیده. این خطوط برنامه نویسی معمولا دارای یک آدرس اینترنتی هستند که از طریق آن می توان به منبع هر Card دسترسی پیدا کرد. نبود آدرس اینترنتی و آیتم های مربوط به منبع نشان دهنده بومی بودن این رأی گیری است؛ بدین معنی که مستقیما از درون شبکه اجتماعی ایجاد شده و Card ها یا اپلیکیشن های شخص ثالث در ایجاد آن نقشی نداشته اند. این رأی گیری می تواند نشانه ای از عرضه قابلیت رأی گیری بومی در توئیتر باشد که سپتامبر گذشته خبرهایی از آن به گوش رسید. یکی از مقامات توئیتر با تأیید این قابلیت جدید اذعان داشت: “ما به دنبال راهی جدید برای رأی گیری از کاربران توئیتر هستیم.” وی بیش از این در مورد قابلیت یادشده صحبتی به میان نیاورد.

Twitter-1

پیامکی که حساب بانکی شما را تخلیه می‌کند

افق نو: شرکت Dr.Web، بدافزاری را یافته است که از طریق پیامک، تلفن همراه کاربر را آلوده کرده و حساب بانکی او را تخلیه می‌کند. Dr.Web یک شرکت تولیدکننده‌ی نرم‌افزارهای امنیتی است که در کشور روسیه قرار دارد.

این بدافزار از نوع تروجان است. روش کار این تروجان به این صورت است که ابتدا پیامکی را برای کاربر ارسال می‌کند. در متن پیامک، برای فریب دادن هر چه بیشتر قربانی، نام صاحب تلفن همراه نیز قید شده است. پیامک موردنظر حاوی یک لینک است. زمانی که کاربر بر روی این لینک کلیک می‌کند، یک نرم‌افزار به‌ صورت خودکار بر روی تلفن همراه کاربر دانلود می‌شود. درصورتی‌که کاربر این نرم‌افزار را نصب کند، پیامی به او نمایش داده می‌شود که باید به اجبار آن را تأیید کند. با تأیید این پیام، کاربر به تروجان اجازه‌ی دسترسی به کلیه‌ی بخش‌های تلفن همراه را می‌دهد. اجبار برای تأیید پیام حاکی از مشکوک بودن این نرم‌افزار است و کاربران باید نسبت به چنین مواردی هشیار باشند.

پس از نصب شدن بر روی تلفن همراه قربانی، تروجان موردنظر به سرورهای فرماندهی و کنترل هکرها متصل می‌شود. تروجان موردنظر در اولین اتصال، اطلاعتی اولیه‌ی تلفن همراه قربانی را برای سرورهای فرماندهی و کنترل خود می‌فرستد؛ اطلاعاتی از قبیل شناسه‌ی تلفن همراه، مدل تلفن همراه، زبان تلفن همراه، شماره‌ی سیم‌کارت، نسخه‌ی سیستم‌عامل و …

در مرحله‌ی بعد، تروجان مذکور، تلفن همراه قربانی را برای یافتن هرگونه نرم‌افزار بانکی جستجو می‌کند. به‌محض یافتن نرم‌افزار بانکی، تروجان موردنظر موجودی حساب بانکی کاربر را به حساب دیگری منتقل می‌کند.

 

هکرها اطلاعات شخصی شما را چند می فروشند؟

هکرهای مجرم که اقدام به سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی کاربران در اینترنت می کنند، اکنون این اطلاعات را به ازای هر نفر معادل یک دلار در اختیار متقاضیان آن قرار می دهند. این موضوعی است که گزارش اخیر و جالب توجه شرکت امنیتی Trend Micro به آن اشاره و البته دلایل آن را نیز بیان کرده است.

به گزارش «تابناک»، گزارشی که به تازگی از سوی این شرکت امنیتی منتشر شده است، بیان می کند که این اطلاعات در فضای Dark Web به فروش می رسد. این فضا بخشی به شدت رمزگذاری شده از اینترنت است که شناسایی دقیق موقعیت و صاحبان یک وب سایت را به شدت برای مقامات امنیتی و دولتی دشوار می سازد. فضای Dark Web یک بازار فوق العاده برای محصولات غیر قانونی از جمله مواد مخدر و انواع قاچاق است. این همان فضایی است که هکرهای مسئول سرقت اطلاعات افراد و شرکت ها، این اطلاعات را در آن به عرضه می گذارند تا متقاضیان اطلاعات شخصی در راستای منافع اغلب اقتصادی و بعضا سیاسی خود از آنها استفاده کنند.

530523_992

بازار داغ ارتباطات بی‌ضابطه آنلاین

عطش ارتباطی با قابلیت انتخاب
گرداب: البته در این بین برخی کارشناسان بر این باورند که نرم‌افزارهای این‌چنینی سبب ایجاد رابطه‌های بسیار معیوب و البته اعتیاد‌آور شده است. رحمانی، کارشناس حوزه فناوری با تاکید بر اینکه زیرساخت اصلی این نرم‌افزارها به گونه‌ای ایجاد شده که در فرد عطش ارتباطی ایجاد می‌کند به «وطن امروز» یادآورشد: در این نرم‌افزارها هم فیلتر جنسیتی و هم فیلتر سنی به کار گرفته شده یعنی در قابلیت جست‌وجوی اطراف، این اپلیکیشن‌ها می‌توانند جنسیت افرادی را که فرد می‌خواهد با آنها ارتباط داشته باشد تعیین کنند و همچنین برای آن محدودیت سنی قرار دهند. این موضوع باعث می‌شود تا فرد روزبه‌روز به این نرم‌افزارها وابسته و نسبت به ارتباط با افراد بیشتری حریص‌تر شود. همچنین به باور آرام، کارشناس حوزه روانشناسی این موضوع هم در درازمدت و هم در کوتاه‌مدت باعث ایجاد موج بی‌اعتمادی در پسران و دختران جامعه می‌شود. وی می‌افزاید: پسران از یک‌سو هر روز با چندین نفر از جنس مخالف ارتباط برقرار می‌کنند و دختران هم با پسرانی وارد ارتباط می‌شوند که از طریق همین برنامه‌ها با چندین نفر دیگر ارتباط دارند. این به معنی درهم شکستن ستون اعتماد است، چرا که آنها رابطه‌های مجازی متعددی را تکرار می‌کنند به این ترتیب نسبت به همه جامعه بدبین خواهند شد!
3605326_116
www.fars4pic.ir
www.fars4pic.ir
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا