ما با باید به سمت مدیریت استراتژیک داده در مقابل مدیریت تاکتیکی حرکت کنیم .

ما اعتقاد داریم ، می بایست به دنبال یک تفکر نو در حوزه داده بود تا بتوان در بازار رقابتی امروز و  آینده همواره حرفی برای گفتن داشت . سازمان ها می بایست داده را به عنوان یک سرمایه بطور چالاک و نوآورانه مدیریت نمایند . شروع این کار نمی تواند از پائین به بالا و یا از تیم فناوری اطلاعات شروع شود  و  می بایست با نگاهی از بالا به پائین آن را  مدیریت و  این نیاز را به  یک دغدغه اساسی برای کسب و کار تبدیل کرد.

مدیریت استراتژیک داده

با این که استراتژی داده می تواند از پتانسیل های فناوری برای تضمین موفقیت خود استفاده کند ، در  مرکز ثقل آن  ، مواردی از قبیل تعریف مسائل کسب و کار ، فرصت ها ، آشنایی با داده مورد نیاز کسب و کار و عناصر سازمانی دیگری قرار دارند که  لازم است به درستی در جایگاه خود قرار بگیرند تا بتوان با مدیریت صحیح از  مزایای آن به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کرد . این  نگرش مستلزم یک  تغییر و تحول اساسی در حوزه داده است .

دیدگاه شما چیست؟