توضیحات بیشتر

اهداف دوره: این دوره به منظور تکمیل مباحث ارائه شده در دوره بیسیک SPSS Modeler طرح ریزی شده و روش های آماده سازی داده های نامتوازن، روش های کاهش ابعاد و همچنین استفاده از الگوریتم های آماری و یادگیری ماشین مختلف جهت حل گستره وسیعتری از مسائل این حوزه را پوشش می دهد. بهمین خاطر مخاطبین این دوره عزیزانی هستند که به مفاهیم داده‌کاوی در سطح پایه اشراف داشته و با محیط نرم افزار SPSS Modeler آشنا باشند.

پیش نیاز: آشنا با مفاهیم و تسک های داده کاوی و پیاده سازی در محیط Modeler

مدت دوره: ۱۲ ساعت

شروع دوره: ۴ اسفند ۹۶

روزهای برگزاری: جمعه ها صبح

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published.