باعکسهای کاربران اینستا، میتوان از هر مکان دلخواه فیلم تهیه کرد!

🔸 دراین فیلم مشاهده خواهید کرد از جمع آوری عکسهای کاربران اینستاگرام، میتوان به جزئیات محلی خاص پی برد…

دیدگاه شما چیست؟